להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 


 

 ועדה לאיכות הסביבה

א.          תבחר ועדה לאיכות הסביבה שתפקידה ליזום ולתכנן פעילות בתחומים הנוגעים לשמירה על איכות הסביבה ולהבטחת פיתוח ושימוש בני קיימא של הסביבה; הוועדה תגיש לאישור המועצה את תכניותיה ותעקוב אחר ביצוע התכניות המאושרות.
ב.         חברי הוועדה יהיו –
1.     ארבעה חברי מועצה ;
2.     עובד בכיר שהוא האחראי לתחום איכות הסביבה במועצה;
            3.     שני נציגי ציבור שהם תושבי המועצה; את האחד תבחר המועצה בהתייעצות עם ארגונים מקומיים שעניינם בשמירת
                    איכות הסביבה ואת האחר יבחרו ארגונים מקומיים כאמור, ובאין ארגון מקומי, תבחר המועצה את האחד בהתייעצות
                    עם ארגון ארצי ואת האחר יבחר ארגון ארצי;
           4.      נציג השר לאיכות הסביבה.
ג.       לדיוני הוועדה יוזמן דרך קבע נציג ארגון ארצי.
ד.      בסעיף זה, "ארגון ארצי" – גוף ציבורי המנוי בחלק א' של התוספת בחוק ייצוג גופים ציבוריים שעניינם בשמירת איכות הסביבה
        (תיקוני חקיקה), התשס"ג-2002
 
הרכב הוועדה:
 
ועדת איכות הסביבה
סמי גרס - יו"ר רבדים נציג ציבור/עמותה לאיכות חיים ביואב
אתי לוי גת ח.מליאה
גלית ברקת בית ניר ח.מליאה
שי בר כפר מנחם ח.מליאה
אדי גטלובסקי קדמה ח. מליאה
אביב קוכל כפר מנחם נציג ציבור/עמותה לאיכות חיים ביואב
יוסי שיש מנהל תפעול (ריכוז הוועדה)
ניר שיש נציג עמותת נגב בר קיימא - מוזמן
 

 
 
מ.א. יואב ד.נ. שיקמים, מיקוד 7981601, טל': 08-8500707 פקס: 08-8500759  | RSS |

מנהלת האתר: אתי והבה etiva@yoav.org.il