מחלקות ותאגידים

תכנית מתאר כוללנית

תכנית מתאר כוללנית | עדכון אחרון:  25/01/2022 16:05

תכנית מתאר - מסמך סטטוטורי (חוקי) המכתיב מדיניות וכיווני פיתוח עתידיים במגוון נושאים בעלי היבט פיסי בתחום המועצה

 

 • תכנית המתאר היא המקום וההזדמנות של המועצה, לחדש, להתוות את החזון ואת דמותה העתידית, לגבש כווני פעולה ולהגדיר סדר עדיפויות לפיתוח העתידי.

 

 • התכנית מהווה מסגרת נדרשת להמשך התפתחות היישובים - יצירת תנאים מיטביים לקליטת אוכלוסייה ולחיזוק חברתי וכלכלי, תוך שמירה על הזהות והייחודיות.

 

 • מטרתה המרכזית של תכנית מתאר מקומית - יצירת המסגרת והתנאים התכנוניים המיטביים לפיתוח המועצה, לצמיחתה וחיזוקה, לרווחת האוכלוסייה הקיימת והעתידית ולניהול מיטבי של המערכות השונות במועצה.
   
 • התכנית הנה כלי ניהולי בידי המועצה, המאפשר את ניהולה המיטבי ופיתוחה לכיוונים הרצויים, תוך עדכון עיתי והתאמה לצרכים המשתנים.
   
 • התכנית תרחיב את עצמאותה התכנונית של המועצה והועדה המקומית - הוראות והנחיות להכנה ואישור של תכניות מקומיות, מתאריות ומפורטות, בסמכות הועדה.
   
 • התכנית תערך בשקיפות מלאה ותלווה בתהליך שיתוף ציבור ותוך שיתוף והתייעצות מתמדת עם בעלי העניין השונים.

מסמכים מצורפים להודעה זו:

הסוכנות היהודית
שפלת יהודה
מעברים
הוועדה לתכנון ובניה יואב
שדות יואב
בית ספר צופית
בית ספר האלה
מתנס יואב
מ.א. יואב ד.נ. שיקמים, מיקוד 7981601 |  טלפון:08-8500707 |  פקס:08-8500759 | הצהרת נגישות |  צרו קשר