מחלקות ותאגידים

תכנית מתאר כוללנית

תכנית מתאר כוללנית | עדכון אחרון:  29/04/2021 09:48

תכנית מתאר - מסמך סטטוטורי (חוקי) המכתיב מדיניות וכיווני פיתוח עתידיים במגוון נושאים בעלי היבט פיסי בתחום המועצה

 

 • תכנית המתאר היא המקום וההזדמנות של המועצה, לחדש, להתוות את החזון ואת דמותה העתידית, לגבש כווני פעולה ולהגדיר סדר עדיפויות לפיתוח העתידי.

 

 • התכנית מהווה מסגרת נדרשת להמשך התפתחות היישובים - יצירת תנאים מיטביים לקליטת אוכלוסייה ולחיזוק חברתי וכלכלי, תוך שמירה על הזהות והייחודיות.

 

 • מטרתה המרכזית של תכנית מתאר מקומית - יצירת המסגרת והתנאים התכנוניים המיטביים לפיתוח המועצה, לצמיחתה וחיזוקה, לרווחת האוכלוסייה הקיימת והעתידית ולניהול מיטבי של המערכות השונות במועצה.
   
 • התכנית הנה כלי ניהולי בידי המועצה, המאפשר את ניהולה המיטבי ופיתוחה לכיוונים הרצויים, תוך עדכון עיתי והתאמה לצרכים המשתנים.
   
 • התכנית תרחיב את עצמאותה התכנונית של המועצה והועדה המקומית - הוראות והנחיות להכנה ואישור של תכניות מקומיות, מתאריות ומפורטות, בסמכות הועדה.
   
 • התכנית תערך בשקיפות מלאה ותלווה בתהליך שיתוף ציבור ותוך שיתוף והתייעצות מתמדת עם בעלי העניין השונים.
הסוכנות היהודית
שפלת יהודה
מעברים
הוועדה לתכנון ובניה יואב
שדות יואב
בית ספר צופית
בית ספר האלה
מתנס יואב
מ.א. יואב ד.נ. שיקמים, מיקוד 7981601 |  טלפון:08-8500707 |  פקס:08-8500759 | הצהרת נגישות |  צרו קשר