מחלקות ותאגידים

דוברות מועצה אזורית יואב

דוברות | עדכון אחרון:  31/10/2021 13:21

יחידת הדוברות מרכזת את תחום התקשורת של המועצה, הן בין המועצה לתושביה והן בייצוג המועצה מול אמצעי התקשורת המקומיים והארציים.

במסגרת זו אחראית הדוברות על ההסברה, יחסי הציבור, הפרסום והשיווק במועצה.

באמצעות יוזמה תקשורתית במדיות השונות מקדמת הדוברות את יעדי המועצה ואת תדמיתה, וחושפת בפני הציבור את עשייתה של המועצה בתחומי הפעילות השונים.

היחידה עוסקת בחיזוק התדמית החיובית של מועצה אזורית יואב וייצוג המועצה באמצעי התקשורת באופן מקצועי ואמין, בטווח הזמן המיידי ובצורה שתהלום את האינטרסים של גורמי המועצה השונים.

בנוסף הדוברות מגיבה לפניות כתבים וגורמי חוץ ומנהלת את התוכן של אתר האינטרנט והרשתות החברתיות של המועצה.

 

שירותי יחידת הדוברות:

  • אחריות על הקשר עם אמצעי התקשורת ברמה הארצית והמקומית בשגרה ובחירום.
  • חיזוק הקשר בין המועצה לתושביה באמצעות חומרי הסברה והעברת ידיעות שוטפות על פעילות המועצה.
  • קידום נושאים בעלי ערך ציבורי וקהילתי באמצעות התקשורת והרשתות החברתיות.
  • חיזוק מעמדם של המועצה, הישובים והתושבים באמצעות חשיפה תקשורתית חיובית ומיטבית.
  • ניהול מערך התקשורת בחירום, סיוע לצוותי החירום היישובי (צח"י) במסגרת ההכנה לשעת חירום וטיפול במשברים
  • ניהול הרשתות החברתיות ואתר האינטרנט המועצתי
הסוכנות היהודית
שפלת יהודה
מעברים
הוועדה לתכנון ובניה יואב
שדות יואב
בית ספר צופית
בית ספר האלה
מתנס יואב
מ.א. יואב ד.נ. שיקמים, מיקוד 7981601 |  טלפון:08-8500707 |  פקס:08-8500759 | הצהרת נגישות |  צרו קשר