מחלקות ותאגידים

מבקרת פנים ונציבת תלונות הציבור

מבקרת פנים ונציבת תלונות הציבור | עדכון אחרון:  01/02/2021 12:42
אמנת שירות

המבקרת עורכת ביקורת על פעילות המועצה כגוף ציבורי במטרה לשפר ולייעל את תפקוד המועצה ולוודא שהמועצה שומרת על טוהר המידות והכללים הנדרשים על פי החוק.

באחריותה מעקב אחר פעילות המועצה והגשת דו"ח ביקורת, מעקב אחר תיקון ליקויים.

כממונה על פניות הציבור המבקרת מבררת את הפניות ותפעל לתת מענה הולם התואם את מדיניות המועצה.

 

הביקורת הפנימית במועצה מתנהלת בהתאם ל"צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) תשי"ח 1958" ובהתאם ל"חוק הביקורת הפנימית, תשנ"ב 1992" ומהווה נדבך חשוב במערך הביקורת הציבורית בגופי השלטון.

 

הביקורת הפנימית הינה פעילות של בחינה והערכה בלתי תלויה לפעולות המועצה ופעולותנושאי משרה וממלאי התפקידים השונים. מטרתה של הביקורת לבדוק אם פעולות אלו הינן תקינות מבחינתהשמירה על החוק, על הניהול התקין, על טוהר המידות, על החיסכון והיעילות ואם הם מועילות להשגת היעדים שנקבעו להן.דו"ח הביקורת הפנימית, הכולל את ממצאי הביקורת, מסקנות והמלצות מועבר לקבלת תגובת היחידה הנבדקת ועם השלמתו מועבר לראש המועצה ולועדת הביקורת ונידון במליאת המועצה.

 

מדריך ועדות ביקורת


דרכי ההתקשרות

עו"ד ליאת רותם, מבקרת פנימית וממונה על פניות ציבור

ניתן לפנות באמצעות המייל liatr@yoav.org.il

או בדואר למבקרת המועצה, מועצה אזורית יואב, ד.נ. שיקמים 7981601


טפסים מקוונים

הסוכנות היהודית
שפלת יהודה
מעברים
הוועדה לתכנון ובניה יואב
שדות יואב
בית ספר צופית
בית ספר האלה
מתנס יואב
מ.א. יואב ד.נ. שיקמים, מיקוד 7981601 |  טלפון:08-8500707 |  פקס:08-8500759 | הצהרת נגישות |  צרו קשר