מחלקות ותאגידים

מחלקת הנדסה ותשתיות

הנדסה ותשתיות | עדכון אחרון:  19/12/2018 12:19

 

מחלקת הנדסה, תשתיות ותכנון מופקדת על שני תחומים עיקריים: תחום הנדסה, בנייה והפיתוח ותחום תכנון ורישוי הבניה.

 

המחלקה מהווה יחידת מטה המייעצת להנהלת יואב ולישובים במגוון מקצועות ההנדסה. במקביל, היא מהווה זרוע תכנונית-ביצועית בכל הקשור לתכנון ובנייה בשטח שיפוט המועצה. המחלקה פועלת במטרה ליצור ולתחזק תשתיות ואיכותיות.

הנדסה, בנייה ופיתוח

אחריות על כל העבודות ההנדסיות המתבצעות בתחומי המועצה כגון: בניית מבני ציבור, הנחת צנרת מים ביוב וניקוז, סלילת כבישים ומדרכות. המחלקה אחראית להנחות את גורמי הביצוע (הפועלים במרחב המועצה) בתחום הבניה והפיתוח והכנת תכנית בינוי ופיתוח רב שנתית על פי צרכי התושבים והישובים.

קבלת קהל

יום א', ג' בין השעות 08:30-12:30
יום ה' בין השעות 12:30-15:00  
מענה טלפוני ניתן בכל ימות השבוע בין השעות 08:00-15:00

 

 

 

הסוכנות היהודית
שפלת יהודה
מעברים
הוועדה לתכנון ובניה יואב
שדות יואב
בית ספר צופית
בית ספר האלה
מתנס יואב
מ.א. יואב ד.נ. שיקמים, מיקוד 7981601 |  טלפון:08-8500707 |  פקס:08-8500759 | הצהרת נגישות |  צרו קשר