מחלקות ותאגידים

רישוי עסקים

רישוי עסקים | עדכון אחרון:  15/08/2022 11:38

מועצה אזורית יואב מברכת ומעודדת יוזמות כלכליות ותומכת בהקמתם של עסקים חדשים . במקביל מוטלת עליה אחריות לדאוג לכך שהעסקים השונים יפעלו במסגרת החוק על מנת להגן על הציבור הרחב .

יחידת רישוי עסקים במועצה מהווה צומת המרכז את כלל הפעילויות המתבצעות בין בעל העסק לגורמים המאשרים, ושמה לנגד עיניה את בית העסק במרכז למען קידום העסקים במועצה. 

 

 

 

 חוק רישוי עסקים

מדינת ישראל מעודדת פיתוח וקיום עסקים למען כלכלת תושביה ורווחתם. במקביל, מוטלת עליה אחריות לדאוג לכך שהעסקים השונים יפעלו במסגרת החוק על מנת להגן על הציבור הרחב. 
לשם כך, נחקק חוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968 שהינו אחד מהחוקים החשובים לאזרחי המדינה ונמצא בסמכותו של שר הפנים.


החוק נועד להבטיח 7 מטרות לשם שמירה על הציבור: 

  1. איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים 
  2. מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות 
  3. בטיחות של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו 
  4. מניעת סכנות של מחלות בעלי חיים ומניעת זיהום מקורות מים בחומרי הדברה, בדשנים או בתרופות
  5. בריאות הציבור, לרבות תנאי תברואה נאותים
  6. קיום תכליות דיני התכנון והבנייה 
  7. קיום הדינים הנוגעים לכבאות

 

רישיון לניהול עסק – מהו? 

הרישיון לניהול העסק הינו האישור הניתן ע"י רשות הרישוי לבעל העסק ולמנהלו, בהתאם לחוק ולתקנות הנלוות אליו.
רישיון העסק בא להבטיח כי ננקטו כל האמצעים והסידורים המתאימים להפעלתו התקינה ע"פ מטרות החוק ולטובת הציבור הרחב.

רישיון מונפק בהתאם לתוכנית עסק המוגשת בעת הגשת הבקשה, ותשלום האגרה.

עסקים אשר חלים בהם שינויים חייבים בהגשת בקשה חדשה במשרדי יחידת רישוי עסקים.
 

מי חייב ברישיון עסק? 

כל סוג עסק, הרשום בצו רישוי עסקים, חייב ברישיון.
ניתן לעיין בחוק ותקנותיו במשרדי האגף ובאתר האינטרנט שלו.

מחובת רישוי פטורים משרדים שונים של מקצועות חופשיים כגון: עורכי דין, רואי חשבון, פעוטונים, גני ילדים, ובכללם עסקים שאינם מופיעים בצו רישוי עסקים.

חוות דעת מקדמית ובירורים

ההחלטה לפתיחת עסק והגשת בקשה לרישוי הינה צעד כלכלי רציני.
על כן, מומלץ לקבל הסבר על תהליך הרישוי, מידת התאמתו של העסק לדיני התכנון והבנייה, מצבו המשפטי של העסק, דרישות נותני האישור, בחינת האפשרויות, התנאים והחוקים הקשורים לבקשה.

 

מתי נדרש להגיש בקשה לרישיון? 

• בעת פתיחת עסק חדש/ בחידוש רישיון

• במידה וחלו שינויים בעסק מבחינת בינוי או הוספת פריט רישוי חדש

•בעת שינוי בבעלות /בעת שינוי במקום העסק

 

יחידת רישוי עסקים עומדת לרשות הפונים לשם מתן ייעוץ הסבר ומידע

בימי א-ה בין השעות 09:00-15:00 בתיאום מראש בלבד

מנהלת יחידת רישוי עסקים

לימור שוקרון

טלפון משרד 

08-8500717

נייד: 054-9130063

מייל: limors@yoav.org.il

פקח רישוי עסקים

איתמר מוסטקי

טלפון משרד

 073-2515634

נייד: 050-8198946

מייל: itamar@yoav.org.il

 

למידע מלא מאתר משרד הפנים לחצו כאן

 

 

הסוכנות היהודית
שפלת יהודה
מעברים
הוועדה לתכנון ובניה יואב
שדות יואב
בית ספר צופית
בית ספר האלה
מתנס יואב
מ.א. יואב ד.נ. שיקמים, מיקוד 7981601 |  טלפון:08-8500707 |  פקס:08-8500759 | הצהרת נגישות |  צרו קשר