מחלקות ותאגידים

נגישות ביואב

נגישות ביואב (29/01/2019 16:09)

 

המועצה רואה חשיבות רבה להגביר את המודעות לנושא הנגישות

וקידום שוויון הזדמנויות, מתוך תפיסה ערכית הדוגלת בשקיפות,

נגישות וזמינות לכלל התושבים.

אנו מציגים לכם את מכלול השירותים המותאמים באמצעות

אתרים אלו, כמו כן, באתר תוכלו למצוא תכניות המציעות סיוע למעסיקים

 

 

משרד הרווחה והשירותים החברתיים - לחצו כאן

 

אתר "עבודה נגישה" - לחצו כאן

 

מידע:

נוהל העסקת עובדים מ.א. יואב 

תוכנית עבודה עובדים עם מוגבלות 2019

העסקת עובדים עם מוגבלות - חוברת מידע

כלים לממוני תעסוקה ברשויות המקומיות

קידום העסקת עובדים עם מוגבלות במ.א יואב

תכנית עבודה שנתית 2018

הודעה על מינוי ממונה על תעסוקה לאנשים עם מוגבלות

 

 

 

 

כתבות בנושא:

פורום הנגישות מגבש תכנית לקבלת עובדים בעלי מוגבלויות

 

למידע ושירותים בנושא צרכים מיוחדים - לחצו כאן

הסוכנות היהודית
שפלת יהודה
מעברים
הוועדה לתכנון ובניה יואב
שדות יואב
בית ספר צופית
בית ספר האלה
מתנס יואב
מ.א. יואב ד.נ. שיקמים, מיקוד 7981601 |  טלפון:08-8500707 |  פקס:08-8500759 | צרו קשר  | RSS