מחלקות ותאגידים

נגישות ביואב

נגישות ביואב | עדכון אחרון:  04/03/2021 13:01

 

המועצה רואה חשיבות רבה להגביר את המודעות לנושא הנגישות

וקידום שוויון הזדמנויות, מתוך תפיסה ערכית הדוגלת בשקיפות,

נגישות וזמינות לכלל התושבים.

אנו מציגים לכם את מכלול השירותים המותאמים באמצעות

אתרים אלו, כמו כן, באתר תוכלו למצוא תכניות המציעות סיוע למעסיקים

 

 

משרד הרווחה והשירותים החברתיים - לחצו כאן

 

אתר "עבודה נגישה" - לחצו כאן

 

מידע:

דיווח על מצב ההנגשה ברשות מקומית 

גני משחקים מונגשים בישובים - *נכון ליום 08.02.21 - המסמך יעודכן לפי התקדמות המועצה ולפי הצורך.

תוכנית שנתית לשילוב בעלי מוגבלויות לשנת 2021 - מועצה אזורית יואב

נוהל העסקת עובדים מ.א. יואב 

העסקת עובדים עם מוגבלות - חוברת מידע

כלים לממוני תעסוקה ברשויות המקומיות

קידום העסקת עובדים עם מוגבלות במ.א יואב

הודעה על מינוי ממונה על תעסוקה לאנשים עם מוגבלות

 

 

 

 

כתבות בנושא:

פורום הנגישות מגבש תכנית לקבלת עובדים בעלי מוגבלויות

 

למידע ושירותים בנושא צרכים מיוחדים - לחצו כאן

הסוכנות היהודית
שפלת יהודה
מעברים
הוועדה לתכנון ובניה יואב
שדות יואב
בית ספר צופית
בית ספר האלה
מתנס יואב
מ.א. יואב ד.נ. שיקמים, מיקוד 7981601 |  טלפון:08-8500707 |  פקס:08-8500759 | הצהרת נגישות |  צרו קשר