מחלקות ותאגידים

הוועדה לתכנון ובנייה

הוועדה לתכנון ובנייה | עדכון אחרון:  29/12/2019 16:03

הוועדה המקומית יואב פועלת מאמצע שנת 2013 כוועדה עצמאית (לפי סעיף 18 לחוק התכנון והבנייה) כאשר גבולות מרחב התכנון שלה חופפים את גבול השיפוט של המועצה האזורית יואב.

תחומי האחריות של הוועדה:

 מופקדת על תכנון, רישוי ומתן היתרי בניה בהתאם לחוק התכנון והבניה בתחום השיפוט של יואב.

 ניהול הליך בדיקה והמלצה על בקשות לשינוי תב"ע, שימוש חורג, והקלות.

קידום ומעקב אחר תוכניות בניין עיר (תב"ע) מקומיות ומחוזיות.

פיקוח רישוי הבניה.

הוצאת טופסי 4 ותעודות גמר למבנים שבנייתם הסתיימה.

קידום תכניות מתאר מפורטות, ייצוג הועדה ותכניותיה בוועדה המחוזית והארצית.

 המלצה למתן רישיונות עסק.

 

לקבלת פרטים נוספים על הוועדה ושירותיה - הכנסו לאתר הוועדה

 ימי קבלת קהל בוועדה לתכנון ובנייה הם:

ימים א' ו-ב'  בין השעות 08:30 עד 12:30  יום ה'  12:30 עד 15:00

 

תקנות התכנון והבנייה (רישוי בנייה), התשע"ו 2016

הסוכנות היהודית
שפלת יהודה
מעברים
הוועדה לתכנון ובניה יואב
שדות יואב
בית ספר צופית
בית ספר האלה
מתנס יואב
מ.א. יואב ד.נ. שיקמים, מיקוד 7981601 |  טלפון:08-8500707 |  פקס:08-8500759 | הצהרת נגישות |  צרו קשר