התקן הסגול לחנויות המסחר

עסקים יקרים,

בהתאם להנחיות משרד הבריאות הנכם נדרשים למלא את הפרטים הרצופים בזאת ולחתום מטה,
מודים לכם על שיתוף הפעולה.

לשירותכם בכל דבר ועניין

אגף רישוי עסקים מכרזים ושילוט

מקום עבודה במסחר שהותרה פתיחתו יוכל להיפתח רק לאחר שיצהיר, בנוסח המצורף לתקנות, כי הוא עומד בתנאים הנדרשים בהן, ויגיש את הצהרתו לידי הרשות המקומית. על מקום עבודה במסחר שהמעסיק מעוניין כי ישהו בו יותר מ- 10 עובדים או יותר מ- 30 אחוזים ממצבת העובדים, יחולו הן תנאי התקן הסגול לחנויות המסחר והן תנאי התקן הסגול למקומות העבודה.

 

תנאי התקן לחנויות המסחר:

 1. המעסיק או המפעיל של העסק ימנה מבין עובדיו ממונה שיהיה אחראי על שמירת הכללים המפורטים להלן.

 2. בטרם כניסה למקום העסק – המעסיק או מי מטעמו, ישאל את הנכנסים את השאלות האלה:
  א. האם אתה משתעל?
  ב. האם חום גופך מעל 38 מעלות צלזיוס ומעלה או האם היה לך חום כאמור בשבוע האחרון?
  ג. האם היית במגע קרוב עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים?

 3. לא תותר כניסה למקום למי שלא השיב בשלילה על כל אחת מהשאלות בסעיף 4, למעט אדם שהשיב שהוא משתעל בשל מצב כרוני כגון אסתמה או אלרגיה אחרת.

 4. המעסיק יסדיר ביצוע של מדידת חום באמצעי שאינו פולשני לנכנסים למקום, ככל האפשר בוצעה מדידת חום כאמור, לא תותר כניסת אדם עם חום גוף של 38 מעלות צלזיוס ומעלה;

 5. המחזיק או המפעיל של המקום יקפיד, ככל האפשר, על שמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין אנשים שאינם גרים באותו מקום, לרבות בתורים, ולשם כך יסמן מקומות לעמידה באזור הקופות הרושמות ובאזור שבו יש תור, ויציב במקום בולט לעין שילוט לעניין שמירה על מרחק כאמור;

 6. המחזיק או המפעיל של המקום ימנע, ככל האפשר, צפיפות של אנשים במקום אחד ולצורך כך יווסת את כניסת המבקרים כך שבכל עת לא ישהו בתוך החנות לקוחות ביחס של יותר מ- 2 לקוחות לכל קופה רושמת פעילה; בחנות שגודלה מעל 100 מ"ר – לא ישהו בתוך החנות לקוחות ביחס של יותר מ- 4 לקוחות לכל קופה רושמת פעילה.

 7. המחזיק או המפעיל של המקום יקפיד על שמירת כללי היגיינה במקום העסק ועל ידי עובדיו, לרבות הקפדה על חיטוי משטחים פנימיים בעסק, באופן תדיר;

 8. בדלפק העסק תימצא מחיצה למניעת העברת רסס בין המוכר ללקוח;

 9. מעסיק במקום עבודה שבו מועסקים בדרך כלל עובדים במשמרות, ישבץ, ככל האפשר, את אותה קבוצת עובדים יחד באותה המשמרת.

הצהרת בעל העסק :

התחייבות בדבר יישום הפעולות הנדרשות בתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), התש"ף- 2020

 

שדות המסומנים בכוכבית הינם שדות חובה

 

התחייבות בדבר יישום הפעולות הנדרשות בתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), התש"ף- 2020
הסוכנות היהודית
שפלת יהודה
מעברים
הוועדה לתכנון ובניה יואב
שדות יואב
בית ספר צופית
בית ספר האלה
מתנס יואב
מ.א. יואב ד.נ. שיקמים, מיקוד 7981601 |  טלפון:08-8500707 |  פקס:08-8500759 | הצהרת נגישות |  צרו קשר