יהודה (צבי) שוארץ 

י"ב בחשוון תר"ץ י"ב בתמוז תש"ח
19/07/1948 - 15/11/1929

בן יפה-שיינדל ומשה-יהושע, נולד ביום י"ב בחשוון תר"ץ (15.11.1929) בעיר מונקאץ', צ'כוסלובקיה, למשפחה ענייה ושומרת-דת. תחילה למד בחדר ואחר-כך זמן-מה בבית-הספר היסודי הכללי. בהיותו בן עשר שלחוהו הוריו לגימנסיה העברית שבעיר. עם היכנסו לגימנסיה הצטרף לתנועת-הנוער "השומר הצעיר", והיה אחד הפעילים בה. משהחמיר מצבם של יהודי קרפטו-רוסיה עבר לבודפשט והוכנס לאחד ממוסדות הצדקה כדי ללמוד מקצוע. יהודה צבי עבד כשוליה בבית-חרושת למקררים. עם כניסת הגרמנים להונגריה, במרס 1944, נאלץ לנדוד ממקום למקום. באחד החיפושים נתפס ונשלח לפלוגת-עבודה. לאחר סבל ועינויים נמלט, תחת אש רוביהם של שוביו, והסתתר בבונקרים של המחתרת הציונית בבודפשט. לאחר שכבשו הרוסים את הונגריה חזר למונקאץ' לחפש את הוריו. שם מצא את אחיו ושניהם החליטו לעלות ארצה. צבי הצטרף לחברת-נוער של "השומר הצעיר" ולאחר נדודים רבים העפיל בספינה "המעפיל האלמוני". נתפס והובא עם חבריו למחנה-מעפילים בקפריסין. שם עבר קורס למדריכים והיה למ"כ בפלמ"ח. בקפריסין התמסר לפעולה במזכירות התנועה עד שהגיע ב-24.9.1947 לחופי הארץ ונשלח עם חברת-הנוער לקיבוץ נגבה, שם פגש את אחיו, אשר איתו נמלט מהגולה. היה נער אמיץ-לב ועירני, שנשא תלאות רבות. עם בואו ארצה התפרק מסיוט עברו הקשה ומיהר להתערות בחיי הארץ. בקיבוץ נגבה החל לומד את מלאכת הבנאות.

בתקופת מלחמת-העצמאות ניצב בעמדות ההגנה של קיבוץ נגבה. היה לוחם מעולה ממדרגה ראשונה ובעל אומץ-לב בלתי-מצוי, שהפליא את כל חבריו. בבוקר יום י"ב בתמוז תש"ח  19.7.1948 כ12- שעות לאחר ההכרזה על ההפוגה, יצא עם חברו לשטח-ההפקר לאסוף נשק ושלל-מלחמה שהשאירו המצרים. יהודה צבי עלה על מוקש, נפצע פצעים אנושים ומת אחרי עינויים קשים. הובא למנוחת-עולמים בקבר-אחים בבית-הקברות של נגבה.

 

(דף זה הוא חלק ממפעל ההנצחה הממלכתי 'יזכור', שנערך ע'י משרד הביטחון)

הסוכנות היהודית
שפלת יהודה
מעברים
הוועדה לתכנון ובניה יואב
שדות יואב
בית ספר צופית
בית ספר האלה
מתנס יואב
מ.א. יואב ד.נ. שיקמים, מיקוד 7981601 |  טלפון:08-8500707 |  פקס:08-8500759 | הצהרת נגישות |  צרו קשר