שלמה שלו 

נפטר בכ"ג באייר תשמ"ב
16/05/1982 - 01/01/1900

בן בודיה וזאב.

נפטר לאחר השירות.

הסוכנות היהודית
שפלת יהודה
מעברים
הוועדה לתכנון ובניה יואב
שדות יואב
בית ספר צופית
בית ספר האלה
מתנס יואב
מ.א. יואב ד.נ. שיקמים, מיקוד 7981601 |  טלפון:08-8500707 |  פקס:08-8500759 | הצהרת נגישות |  צרו קשר