חזון המועצה

 מועצה של יישובים רב דוריים צומחים ומתחדשים, המקיימים חיי קהילה איכותיים,תוך שמירה על צביון כפרי, חוסן קהילתי וחיזוק המנהיגות המקומית. 
 
 טיפוח המרחבים הפתוחים וערכי הנוף, הטבע והמורשת הייחודיים לאזור 
 
 מצוינות בחינוך, וטיפוח תרבות ושירותי הרווחה, למען התושבים. 
 
 אחריות משותפת של תושביה ויישוביה לביטחון, לאקולוגיה, לאיכות הסביבה ולאיכות החיים.
 
 מיצוי הפוטנציאל הכלכלי וקיום תעסוקה איכותית, תוך פיתוח החקלאות, התשתיות והתיירות הכפרית, בשילוב עם הרשויות הסובבות.
הסוכנות היהודית
שפלת יהודה
מעברים
הוועדה לתכנון ובניה יואב
שדות יואב
בית ספר צופית
בית ספר האלה
מתנס יואב
מ.א. יואב ד.נ. שיקמים, מיקוד 7981601 |  טלפון:08-8500707 |  פקס:08-8500759 | הצהרת נגישות |  צרו קשר