מועצה אזורית - מהי?

מועצה אזורית היא צורת שלטון מקומי המאגדת, מבחינה מוניציפלית, מספר ישובים כפריים או קהילתיים באזור מסוים.

מועצה אזורית פועלת מכוח פקודת המועצות המקומיות ועל פיה פרסם שר הפנים את צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות). 
הישוב הבודד בו מתגורר כל אחד מכם התושבים בוחר ועד מקומי, אשר מהווה את הרובד התחתון של הרשות המקומית, היא המועצה האזורית, המועצה רשאית להאציל סמכויות לוועדים המקומים הפועלים בתחומה. במקרים בהם ועד מקומי אינו פועל כנדרש, רשאית המועצה לבטל את סמכויותיו של הוועד המקומי.

הסוכנות היהודית
שפלת יהודה
מעברים
הוועדה לתכנון ובניה יואב
שדות יואב
בית ספר צופית
בית ספר האלה
מתנס יואב
מ.א. יואב ד.נ. שיקמים, מיקוד 7981601 |  טלפון:08-8500707 |  פקס:08-8500759 | הצהרת נגישות |  צרו קשר