מליאת המועצה והוועדות

ועדות רשות

(24/11/2019 16:11)

אייקון מעוצב לועדות

המועצה פועלת באמצעות ועדות חובה ולצידן ועדות רשות. הוועדה היא המסגרת שבה ממקדת המועצה את עבודתה. זהו למעשה הפורום הציבורי-מקצועי של הרשות והזירה שבה נפגשים נבחרי הציבור יחד עם חברי ההנהלה והדרגים המקצועיים הבכירים במועצה ושומעים את המומחים והיועצים השונים.

 

ועדה ציבורית לעניני חינוך

ועדת חינוך

דר' מטי צרפתי - הרכבי

ראש המועצה

יו"ר

לילך פרנקל בן-יקר

כפר הרי"ף

חברת מליאה

טלי מגידש

כפר מנחם

חברת מליאה

גנית רוזנפלדר

נחלה

חברת מליאה

קידר פינגולד

בית ניר

חבר מליאה

ינקל'ה שטינברג

מנהל מח' חינוך

מועצה

דותן שיפוני

מנהל הגיל הרך

מועצה

נתלי בן שלמה

מנהלת שפ"ח

מועצה

ספיר קורן

מנהלת יח' נוער ילדים וצעירים

מרכז קהילתי

חן רוזן

מנהלת יישובית של הרשות לבטחון קהילתי

מרכז קהילתי

אורית גוטמן

מנהלת מרכז קהילתי

מרכז קהילתי

לב ליטמן

רכז תנועות נוער

מרכז קהילתי

נטע פרץ

מנהלת ביה"ס צפית

בית ספר

שלומית אבודרם

מנהלת ביה"ס שדות יואב

בית ספר

רונית חזן

מנהלת ביה"ס האלה

בית ספר

שחר רובינשטיין

מנהל כפר הנוער קדמה

בית ספר

צפריר טימור

מנהל חטיבת הביניים בצפית

בית ספר

גיורא מרקר

יו"ר ועדים מנהלים

נציג ציבור

זרח שלמה

מגזר הדתי

נציג ציבור

נציג ועד הורים

ועד הורים "שדות יואב"

נציג הורים

נציג ועד הורים

ועד הורים "האלה"

נציג הורים

נציג ועד הורים

ועד הורים "צפית"

נציג הורים

ינקל'ה שטינברג

מנהל מחלקת חינוך

ריכוז

 
 

 

 

 

הסוכנות היהודית
שפלת יהודה
מעברים
הוועדה לתכנון ובניה יואב
שדות יואב
בית ספר צופית
בית ספר האלה
מתנס יואב
מ.א. יואב ד.נ. שיקמים, מיקוד 7981601 |  טלפון:08-8500707 |  פקס:08-8500759 | צרו קשר  | RSS