מליאת המועצה והוועדות

נוהל תמיכות

| עדכון אחרון:  31/01/2023 09:15

נוהל תמיכות

המועצה האזורית יואב מודיעה בזאת כי קיימת אפשרות למוסדות ציבור הפועלים בתחום שיפוט המועצה, להגיש בקשה למתן תמיכה של המועצה בפעילותם - וזאת כמפורט להלן:

  1. סוגי הגופים והמוסדות הזכאים להגיש בקשה לתמיכה:

גופים הפועלים נושאי רווחה, חינוך, קהילה ותרבות, בריאות וחירום, ספורט ותיירות.

  1. תבחינים למתן התמיכה:
    1. הנוסח המלא של התבחינים המאושרים למתן תמיכה מפורסם, במשרדי המועצה ובאתר האינטרנט של המועצה 
    2. עותק מנוסח זה, וכן טפסים להגשת הבקשות ניתן לקבל במזכירות המועצה - בשעות העבודה הרגילות.

 

 

 

 

 

 

הסוכנות היהודית
שפלת יהודה
מעברים
הוועדה לתכנון ובניה יואב
שדות יואב
בית ספר צופית
בית ספר האלה
מתנס יואב
מ.א. יואב ד.נ. שיקמים, מיקוד 7981601 |  טלפון:08-8500707 |  פקס:08-8500759 | הצהרת נגישות |  צרו קשר