הקלטות שמע - מליאת המועצה

(21/09/2020 10:32)

הקלטות שמע - מליאת המועצה

מסמכים מצורפים להודעה זו:

 הקלטת מליאה 15.09.2020
 הקלטת מליאה שלא מן המניין 25.08.2020 - עדכונים פתיחת שנת הלימודים תשפא-קורונה
 הקלטת מליאה 21.07.2020
 הקלטת מליאה 19.05.2020
 הקלטת מליאה 18.02.2020
 הקלטת מליאה 21.01.2020
 הקלטת מליאה 31.03.2020
 הקלטת מליאה 19.05.2020
 הקלטת מליאה 19.12.19-חלק ראשון
 הקלטת מליאה 23.06.2020
 הקלטת מליאה 19.12.19-חלק שני
 הקלטת מליאה 21.07.2020
 הקלטת מליאה 19.11.19
 הקלטת מליאה 24.09.19
 הקלטת מליאה 23.07.19
 הקלטת מליאה 25.06.2019-חלק שני
 הקלטת מליאה 25.06.2019-חלק ראשון
 הקלטת מליאה 28.05.2019
 הקלטת מליאה 10.4.2019
 הקלטת מליאה 19.03.2019
 הקלטת מליאה 19.02.2019
 הקלטת מליאה 22.1.2019
 הקלטת מליאה 20.11.18
 הקלטת מליאה 24.07.18_18
 הקלטת מליאה 26.06.18_18
 הקלטת מליאה 01.05.18
 הקלטת מליאה 20.03.18
 הקלטת מליאה 20.02.18
 הקלטת מליאה 23.01.18
 מליאה חלק ב 21.12.2017
 מליאה חלק א 21.12.2017
 מליאה 21.11.2017
 מליאה 25.7.2017
 הקלטת מליאה 13.06.17
 מליאה 9.5.17
 מליאה 21.03.17