רישוי עסקים

חוקים צווים ותקנות - רישוי עסקים

(20/06/2019 13:29)

 

חוק רישוי עסקים כולל 6 מטרות : הבטחת האיכות הנאותה של הסביבה, מניעת סכנות לשלום הציבור, בטיחות של הנמצאים במקום העסק ומניעת סכנת הידבקות ומחלות בעלי חיים, הבטחת בריאות הציבור, הבטחת קיום הדינים הנוגעים לתכנון ולבניה ולשרותיי הכבאות.

 

 

בין מטרותיו של חוק רישוי עסקים לשמור על בריאות הציבור, על בטחונו, בטיחותו ואיכות החיים של התושבים. 

משרד הפנים פירסם צו שבו מפורטים סוגי העסקים טעוני הרישוי (כדוגמאת עיסקי מזון, מפעלים, בתי מלאכה, מקומות עינוג ציבורי וכיוצא בזה).
אין לנהל עסק טעון רישוי ללא רישיון עסק מטעם הרשות המקומית.

ניהול עסק ללא רשיון מהווה עבירה פלילית על פי החוק והעוסק בכך צפוי לצוי סגירה, קנסות גבוהים ואף למאסר.

מידע מוקדם - בטרם ההתקשרות להקמת העסק יש להפנות לרשות המקומית – ליחידה לרישוי עסקים ולברר באם העסק טעון רישוי ומהם התנאים לקבלת הרשיון והנחיות לאופן הגשת הבקשה.

בקשה לרשיון – לבקשה יש לצרף תוכניות עסק ונספחים על פי הנחיות הרשות.

קבלת רשיון – קבלת הרשיון מותנה באישורם של מספר נותני אישור (משרדי ממשלה וגורמים מקומיים) וביצוע דרישותיהם במהירות יקצר את הליך הרישוי.

הצגת רשיון - החוק מחייב את בעל העסק להציג הרשיון במקום בולט בעסק.

 

חוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968 - לחץ כאן

צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) התשנ"ה - 1995 - לחץ כאן

תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), התשס"א - 2000 - לחץ כאן

 

 

הסוכנות היהודית
שפלת יהודה
מעברים
הוועדה לתכנון ובניה יואב
שדות יואב
בית ספר צופית
בית ספר האלה
מתנס יואב
מ.א. יואב ד.נ. שיקמים, מיקוד 7981601 |  טלפון:08-8500707 |  פקס:08-8500759 | צרו קשר  | RSS