רישוי עסקים

זכויות וחובות

| עדכון אחרון:  19/01/2022 14:36

דע את זכויותך

 

מידע מוקדם

להקמת עסק יש משמעויות כלכליות כבדות. לכן כדאי שתבדוק ברשות המקומית, בטרם התקשרת בקשר חוזי האם העסק טעון רישוי, עומד בדרישות חוקי התכנון והבנייה, מהם התנאים לקבלת הרשיון ומהן ההנחיות לאופן הגשת הבקשה.

ערעור
ניתנת לך אפשרות להגיש ערעור לבית המשפט מחוזי / בית דין לעניינים מנהליים, על סירוב למתן רשיון ביטול רשיון, או לגבי תנאים שלדעת המבקש אינם סבירים.

השגה

ניתנת לך אפשרות להגיש ערעור לנציב הכבאות לגבי קביעת תנאים חריגים שניתנו לדעתך ע"י שורתי הכבאות.

ביטול רשיון

ביטול רשיון עסקך יכול להתבצע רק לאחר שיתאפשר לך לשטוח את טענותיך בפני הרשות המקומית.


דע את חובותיך

 

הצגת רשיון

החוק מחייב ואתך להציג את הרשיון העסק במקום בולט.

עמידה בדרישות הרישוי

ראוי שתדע כי ביצוע חלקי של התנאים והדרישות של גורמי האישור לא יאפשרו לך לקבל רשיון עסק, השקעתך עלולה לרדת לטמיון והינך צפי לעונשים קבועים בחוק.

חידוש רשיון

עליך לחדש רשיון עסק לאחר כל שינוי בבעלות העסק, במבנה העסק, או כל שינוי אחר בתנאי הרשיון.

זכות כניסה

כל ההוראות החוק מאפשר לכל גורמי האישור להיכנס למקום העסק על מנת לבדוק אם מולאו החוק.

 

שים לב - מחובתך להתיר כניסה זו !

כתב הסמכה לגורם השגה ברשות.

הסוכנות היהודית
שפלת יהודה
מעברים
הוועדה לתכנון ובניה יואב
שדות יואב
בית ספר צופית
בית ספר האלה
מתנס יואב
מ.א. יואב ד.נ. שיקמים, מיקוד 7981601 |  טלפון:08-8500707 |  פקס:08-8500759 | הצהרת נגישות |  צרו קשר