רישוי עסקים

חקיקה, נהלים וטפסים

| עדכון אחרון:  02/06/2021 21:14
  1. בקשה לרישיון עסק

 

  1. חוקים, צווים ותקנות

נושא

הסבר

חוק רישוי עסקים

פירוט דרישות משרדי הממשלה השונים, הגדרת מטרדים וחובות החלים על בעל העסק. מיועד לכל העסקים.

תקנות רישוי עסקים

התקנות נובעות מהחוק מעלה, ומפרטות את הדרישות מכל סוג עסק. מיועד לדרישות כלליות מעסקים.

צו רישוי עסקים

מפרט את העסקים טעוני הרישוי לפי קבוצות ומגדיר את יעוד העסק.

הרפורמה ברישוי עסקים

מפרטת את השינויים שנערכו על מנת להקל על הליך קבלת רישיון עסק.

מניעת עישון במקומות ציבוריים

תקנות למניעת עישון במקומות ציבוריים, כלל העסקים.

דרישות הרשות המקומית

דרישות מ"א יואב מכלל העסקים, דרישות חובה.

 

  1. דרישות נותני אישור

נותן האישור

הסבר

משטרת ישראל

דרישות המשטרה מעסקים טעוני אישור משטרה.

שירותי הכבאות

דרישות שירותי הכבאות מכלל העסקים.

משרד הבריאות

דרישות המשרד מעסקים טעוני אישור.

המשרד להגנת הסביבה

דרישות המשרד מעסקים טעוני אישור.

מ"א יואב: חוק עזר לאיכות הסביבה

חוק עזר לאיכות הסביבה למניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון התשע"ט 2019.

משרד החקלאות ופיתוח הכפר

דרישות המשרד מעסקים טעוני אישור.

משרד העבודה והרווחה

דרישות המשרד מעסקים טעוני אישור.

ועדה מקומית לתכנון ובניה יואב

תכניות תב"ע של מ"א יואב

משרד הפנים – אגף בכיר לרישוי עסקים

הנחיות והסברים כלליים בנושא רישוי עסקים.

 

  1. דרישות ונהלים פרטניות מעסקים

נושא

הסבר

מפרטים אחידים

מפרטים אשר פורסמו לגבי פריטים בצו רישוי עסקים.

רפורמת הרישוי הדיפרנציאלי

הסבר והוראות למסלולים מקוצרים לגבי עסקים המופיעים ברשימת העסקים במסלול רישוי מקוצר

דרישה להכנת תיק מפעל מסוכן

א. הסבר הדרישה

ב. תכנית להכנת תיק מפעל

בריכות שחיה

תקנות רישוי עסקים לבתי אוכל

תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל, תשמ"ג 1983.

התקן מד רעש בדיסקוטקים, אולמות שמחה וגני אירועים

תקנות רישוי עסקים להתקן מד רעש בדיסקוטקים, אולמות שמחה וגני אירועים

אירועים תחת כיפת השמיים

אישור קיום ביטוחים לאירוע תחת כיפת השמיים

מסלולים מקוצרים לרישוי עסקים

מניעת זיהום אוויר ורעש מבתי אוכל

הנחיות ודרישות בנושא מניעת זיהום אוויר ורעש מבתי אוכל.

תקנות למניעת מפגעים

כללי תאגידי מים וביוב

בדיקות משנה למוצרים מן החי

נוהל ביצוע בדיקות משנה למוצרים מן החי, טרם הכנסתם לתחום העסק.

חוק ניירות ערך

מיועד לעסקים המנוהלים על ידי תאגיד, שותפות וכו'.

הצבת מכשירי החייאה בעסק תקנות הצבת מכשירי החייאה בעסק, מיועד לעסקים המופיעים בנספח לתקנות

מסמכים מצורפים להודעה זו:

הסוכנות היהודית
שפלת יהודה
מעברים
הוועדה לתכנון ובניה יואב
שדות יואב
בית ספר צופית
בית ספר האלה
מתנס יואב
מ.א. יואב ד.נ. שיקמים, מיקוד 7981601 |  טלפון:08-8500707 |  פקס:08-8500759 | הצהרת נגישות |  צרו קשר