תפעול מוניציפאלי מנהלה ודת

אחזקת מערכות מים וביוב

| עדכון אחרון:  01/06/2022 12:24

 

 

שאר מערכות הביוב והמים מתופעלות על ידי הישובים  - במקרה של תקלה יש לפנות למזכירות הישוב.

 

 

רשימת ספקי המים ביישוביי מועצה אזורית יואב

תוצאות דיגום מים 

 

הסוכנות היהודית
שפלת יהודה
מעברים
הוועדה לתכנון ובניה יואב
שדות יואב
בית ספר צופית
בית ספר האלה
מתנס יואב
מ.א. יואב ד.נ. שיקמים, מיקוד 7981601 |  טלפון:08-8500707 |  פקס:08-8500759 | הצהרת נגישות |  צרו קשר