אחזקת מערכות מים וביוב

(05/11/2018 13:45)

 

 

שאר מערכות הביוב והמים מתופעלות על ידי הישובים  - במקרה של תקלה יש לפנות למזכירות הישוב.

 

 

רשימת ספקי המים ביישוביי מועצה אזורית יואב

תוצאות דיגום מים