תברואה ואיכות סביבה

(26/03/2020 12:40)

 

לשימושכם: מצורפים כל הנהלים והאישורים לצורך בקשה וקבלת אישור לביצוע שריפה יזומה.

 

1. בקשה לקבלת היתר שריפה של חומר חקלאי

 

2. נוהל למתן אישור שרפה  281012

 

3. טבלת נגעים

 

4. אנשי קשר

מסמכים מצורפים להודעה זו: