איכות סביבה - מידע לישובים

(06/07/2020 12:55)

השקעה באיכות סביבה הם מאבני היסוד של קהילה כפרית ומודרנית. המועצה האזורית יואב פועלת בשנים האחרונות להעמיק ולהרחיב את פעילותה בנושא המיחזור והשמירה על הסביבה בתחום הפרט, הקהילה והיישוב.  

 

בית גוברין

 

בית ניר

 

גל און

 

גת

 

ורדון

 

כפר הרי"ף

 

כפר מנחם

 

נגבה

 

נחלה

 

סגולה

 

קדמה

 

רבדים

 

שדה יואב