תברואה ואיכות הסביבה

(17/07/2019 15:59)

 חוק עזר עירוני יואב - איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והניקיון.

 

 הנחיות לפיזור זבל אורגני על פני קרקע חקלאית

 

המשרד להגנת הסביבה - מרכז מידע ומבצעים:

 

מוקד הסביבה - 24 שעות ביממה, לדיווחים דחופים 08-9253321 או 6911*