צח"י (צוות חירום יישובי)

(26/10/2016 20:56)

מחלקת הביטחון בשיתוף המחלקה לשירותים חברתיים של יואב מכשירות ומלוות את צוותי החירום בישובים (צח"י).

מתנדבי צוות החירום היישובי מוכשרים ומשתלמים לתפקידם במטרה לייעל את מערך החירום והטיפול באוכלוסייה, בקשר שבין היישוב, למועצה ולגורמי החירום הארציים. בסיוע גורמי הביטחון, המועצה מבצעת תרגילים אזוריים ויישוביים, בהם מתורגלים הצוותים ביישובים וביואב.  בעת אירוע חירום וחירום מתמשך, המחלקה נותנת ליווי יום יומי לכל אחד מצוותי החירום בישובים, תוך אבחון הצרכים וקידום המענים הנדרשים ומתוך מטרה לשמר את החוסן הקהילתי של הישוב ושל יואב.

 

פרטים נוספים תוכלו למצוא כאן.