גזברות וכספים

גזברות וכספים (11/04/2018 14:17)

 

הגזבר מנהל את המערך הכספי של המועצה.

באחריותו תכנון והכנת תקציב שנתי (שוטף והשקעות) ומעקב אחר ביצועו, ניהול תזרים משומנים, גיוס משאבים ותכנון הכנסות , ניהול התקציבים המוניציפאליים, ניהול תקציבים בלתי רגילים להשקעות ופיתוח ביישובים ובמועצה, ריכוז נושא ביטוח המועצה.

תחת אחריותו מתנהלות מחלקות הגביה והרכש.

הסוכנות היהודית
שפלת יהודה
מעברים
הוועדה לתכנון ובניה יואב
שדות יואב
בית ספר צופית
בית ספר האלה
מתנס יואב
מ.א. יואב ד.נ. שיקמים, מיקוד 7981601 |  טלפון:08-8500707 |  פקס:08-8500759 | הצהרת נגישות |  צרו קשר