גזברות וכספים

גזברות וכספים (11/04/2018 14:17)

 

הגזבר מנהל את המערך הכספי של המועצה.

באחריותו תכנון והכנת תקציב שנתי (שוטף והשקעות) ומעקב אחר ביצועו, ניהול תזרים משומנים, גיוס משאבים ותכנון הכנסות , ניהול התקציבים המוניציפאליים, ניהול תקציבים בלתי רגילים להשקעות ופיתוח ביישובים ובמועצה, ריכוז נושא ביטוח המועצה.

תחת אחריותו מתנהלות מחלקות הגביה והרכש.