החברה הכלכלית

דירקטוריון החברה הכלכלית

| עדכון אחרון:  26/05/2021 08:16

חברי דירקטוריון החברה הכלכלית לפיתוח יואב בע"מ

הסוכנות היהודית
שפלת יהודה
מעברים
הוועדה לתכנון ובניה יואב
שדות יואב
בית ספר צופית
בית ספר האלה
מתנס יואב
מ.א. יואב ד.נ. שיקמים, מיקוד 7981601 |  טלפון:08-8500707 |  פקס:08-8500759 | הצהרת נגישות |  צרו קשר