החברה הכלכלית

תכנית האב לביוב

| עדכון אחרון:  11/02/2020 09:52

תקנות בריאות העם, שפורסמו בשנת 2010, קובעות את תקני איכות מי הקולחין ואת כללי טיהור השפכים. מתקני השפכים שבמועצה אזורית יואב לא עומדים בתקנים הללו, ועל כן נדרשות עבודות שדרוג.

 

תהליך התכנון הפרויקט הובל ע"י מתכנן הביוב רן ברז'יק ממשרד ברזי'ק מהנדסים בע"מ. תכנית השדרוג במועצה מורכבת משלושה מפעלים – צפוני, מרכזי ודרומי, וזאת  בהתאם לאגני הניקוז של הביוב במרחב המועצה.

 

תכנית השדרוג מתייחסת להתאמת קווי הביוב להולכה מהיישובים בהתאם לספיקות המתכוננות בראי 2040, כאשר נקבע כי טיהור השפכים ייעשה במכוני טיהור מתקדמים ברמה שלישיונית, הנמצאים מחוץ לשטחי המועצה – נ.ש.ג.ב, שפיר ומי גת בהתאמה. 

 

העיסוק בתהליך התכנון של פרויקט אב לביוב הביא להסדרות סטטוטוריות של הולכה וטיהור הביוב בין המועצה אזורית יואב לבין מועצות שכנות – נחל שורק, שפיר ובאר טוביה; ולהסדרות הסכמיות לטיהור השפכים של מקורות מזהמים בתוך היישובים, לדוג', רפתות.

 

תכנית אב לביוב מנוהלת ע"י החברה הכלכלית בשיתוף החברת למשק וכלכלה (משכ"ל), שנבחרה לטובת ניהול וביצוע הפרויקט.

 

תכנית אב לביוב מאושרת ע"י ועדה הנדסית של המילת"ב (פיתוח תשתיות ביוב ברשות המים), ומומנת בשיתוף של כספי הפיתוח של המועצה ומימון נכבד של המילת"ב.

 

תכנית אב לביוב החל את שלב הביצוע בתחילת שנת 2019 במפעל המרכזי, ועתיד להתחיל את הביצוע של המפעל הצפוני לקראת סוף השנה הנוכחית, וזאת בהתאם ללו"ז שנקבע ע"י ועדת החריגים של משרד הבריאות.  

תמונות מצורפות להודעה זו:

רבדיםתחנת שאיבה נגבה
הסוכנות היהודית
שפלת יהודה
מעברים
הוועדה לתכנון ובניה יואב
שדות יואב
בית ספר צופית
בית ספר האלה
מתנס יואב
מ.א. יואב ד.נ. שיקמים, מיקוד 7981601 |  טלפון:08-8500707 |  פקס:08-8500759 | הצהרת נגישות |  צרו קשר