פעילות לא חקלאית במושבים

(11/02/2020 09:53)

מטרת התכנית הינה לתכנן, להגדיר ולהסדיר את הפעילות הלא חקלאית במושבים.

 

התכנית המקודמת ע"י המועצה והמושבים, באמצעות החברה הכלכלית, מיועדת לייצר מסגרת תכנונית לשימושים לא חקלאים במושבים – כפר הרי"ף, סגולה ונחלה.

 

אישור התכנית תסייע לתושבי המושבים ביצירת פתרונות הולמים לתעסוקה חלופית לחקלאות, לאור המגמה המתחזקת בארץ של פעילויות לא חקלאיות שמתקיימות במושבים.

 

תהליך התכנון התעכב לאורך השנים לאור עדכון ותיקוף המדיניות בנוגע לפל"ח ע"י מחוז דרום ורמ"י, שחייבו תיקוף ועדכון התכנית הקיימת ואישורה מחדש ע"פ נהלי מנהל התכנון.

 

האדריכל שנבחר להוביל את תהליך התכנון ואישור התכנית בועדה המחוזית הוא ערן מבל אדריכלים.