שיקום מחצבת נחלה – מתחם נופש ושימור ערכי טבע

(11/02/2020 09:54)

מטרת התכנית הינה לשנות את ייעוד הקרקע מייעודה הנוכחי לייעוד שטח ציבורי פתוח אשר יאפשר שימור ערכי טבע ומצוקי קינון קיימים, גישת מטיילים למקום וחנייה, התוויית נקודות תצפית ומסלולים להולכי רגל, קביעת אזורים לחניוני נופש יומיים, וכן שירותי נופש בסיסיים לפעילות יום.

 

האדריכל שנבחר להוביל את תהליך התכנון ואישור התכנית בוועדה המחוזית הוא האדריכל, דודי דרורי.

 

תכנון התב"ע לפרויקט התעכבה משיקולי שמירת ערכי טבע קיימים בשטח התכנית. חידוש התכנון כלל בתוכו התאמה ותכנון מחודש של התכנית בהתאם להמלצות חוו"ד של הרט"ג.