החברה הכלכלית

מיזמים חדשים בהובלת החברה הכלכלית

| עדכון אחרון:  11/02/2020 09:59

עמדות טעינה חשמליות לרכבים חשמליים

 

מועצה אזורית יואב זכתה במסגרת הקול קורא של משרד האנרגיה, שהופץ בסוף 2018, למימון עבור הקמת 14 עמדות טעינה איטיות ו-1 עמדה אולטרה מהירה לרכבים חשמליים בשטחי מועצה אזורית יואב.

 

החברה הכלכלית לפיתוח יואב נבחרה להוביל ולנהל את הפרויקט מטעם המועצה למול משרד האנרגיה. בתחילת ספט' 2019 נחתמו ההסכמים בהתאם לקול קורא בין הצדדים.

 

בתחילת אוקטובר 2019 פורסם מכרז לביצוע עבודות פריסה וניהול של עמדות טעינה איטיות ומהירות לרכבים חשמליים בשטחי המועצה.

 

נבחר הקבלן לביצוע הפרויקט בתחילת 2020, כאשר היעד לעמוד בלו"ז שנקבע ע"י משרד האנרגיה להשלמת הפרויקט (12 חד' לעמדה טעינה אולטרה מהירה ו-18 חד' לעמדות טעינות איטיות).

 

פוטו-וולטאיים על גגות ומבני ציבור במועצה 

 

חברת החשמל מעודדת בשנים האחרונות ייצור חשמל מבוזר לצריכה עצמית והעברת עודפים לרשת, באמצעות מתקנים קטנים בטכנולוגיה פוטו-וולטאית. לפיכך, היא קובעת אסדרה תעריפית לתשלום בגין הפקת חשמל המשתנה בין השנים בהתאמה לעלויות הייצור וההקמה של המתקנים, ומגבילה את המכסה השנתית לאישורים לצורך שליטה, ניהול ובקרה על התהליך. 

 

המועצה אזורית יואב החליטה לקדם הקמת מתקנים פוטו-וולטאיים על גגות של מבני המועצה ומבני ציבור מתוך כוונה לייצר רווח כלכלי.

 

החברה הכלכלית נבחרה מטעם המועצה לנהל את הפרויקט משלב התכנון ועד ביצוע.

 

תהליך ביצוע הפרויקט יחולק לשני שלבים עיקריים:

 

שלב א' – הסדרת מכסה פוטו-וולטאית למול חברת חשמל בהתאם לסקר פוטנציאל הקיים במועצה, ובהתאמה יבוצע מכרז לבחירת קבלן ביצוע לפרויקט.

 

שלב ב' – ביצוע הקמת מתקני פוטו-וולטאיים ע"ג הגגות בהתאם לשלביות שתקבע לצד ניהול ופיקוח ע"י חברה חיצונית מתמחה לשלב ההקמה ולאחריו במעקב ובקרה על תפוקות המערכת בהתאם להסכם.

 

היקף הביצוע של הפרויקט בכללותו ייעשה בשני שלבים מרכזיים – הראשון, מבני המועצה ואולמות ספורט. השני, גגות של בתי ספר  ומבני ציבור נוספים.

 

במסגרת ועדה פנימית נבחר יועץ מקצועי בתחום הפוטו-וולטאי – מירון אשד מחברת AVTAKOS, שפועל למימוש שלב א' של הפרויקט. שלב א' של הפרויקט עתיד לסיים את הביצוע עד קיץ 2020 – ע"פ  תכנון.

הסוכנות היהודית
שפלת יהודה
מעברים
הוועדה לתכנון ובניה יואב
שדות יואב
בית ספר צופית
בית ספר האלה
מתנס יואב
מ.א. יואב ד.נ. שיקמים, מיקוד 7981601 |  טלפון:08-8500707 |  פקס:08-8500759 | הצהרת נגישות |  צרו קשר