החברה הכלכלית לפיתוח יואב בע"מ - ייעוד החברה

החברה הכלכלית (11/02/2020 10:07)

אודות החברה הכלכלית לפיתוח יואב בע"מ:

 

החברה הכלכלית לפיתוח יואב  בע"מ, הוקמה בשנת 1991 כישות משפטית עצמאית בבעלות המועצה האזורית יואב. החברה הינה הזרוע הביצועית – מקצועית של המועצה האזורית למימוש מדיניותה בכל הקשור לפיתוח יואב, למינוף מחויבויותיה להעלאת רמת הפעילות הכלכלית ואיכות החיים של תושבי מועצה אזורית יואב והסביבה, והצעדתו קדימה בחשיבה מקומית, אזורית ולאומית.

 

החברה אמונה על הגדלת הכנסות הרשות, וזאת באמצעות יזום וקידום פארקי תעשייה ותעסוקה, מיזמים כלכליים בבעלות או בשותפות צדדים נוספים. קידום אינטרסים כלכליים של גופים (חברות, רשויות, מוסדות) הפועלים בתחום המועצה בהיבטי תכנון, פיתוח, היטלים אגרות והסדרי קרקע.

 

כתובת: מועצה אזורית יואב, צומת ראם ד.נ שקמים 7981601 (קומה 2 בניין המועצה).