שעות איסוף ופיזור בתי הספר תשפ"א

(06/09/2020 11:03)

מסמכים מצורפים להודעה זו: