שעות איסוף ופיזור בתי הספר תש"ף

(17/11/2019 14:32)