חירום

צח"י

| עדכון אחרון:  15/11/2017 12:54

אייקון עיצוב

מחלקת הביטחון בשיתוף המחלקה לשירותים חברתיים של יואב מכשירות ומלוות את צוותי החירום בישובים (צח"י).

מתנדבי צוות החירום היישובי מוכשרים ומשתלמים לתפקידם במטרה לייעל את מערך החירום והטיפול באוכלוסייה, בקשר שבין היישוב, למועצה ולגורמי החירום הארציים.

בסיוע גורמי הביטחון, המועצה מבצעת תרגילים אזוריים ויישוביים, בהם מתורגלים הצוותים ביישובים וביואב.  

בעת אירוע חירום וחירום מתמשך, המחלקה נותנת ליווי יום יומי לכל אחד מצוותי החירום בישובים, תוך אבחון הצרכים וקידום המענים הנדרשים ומתוך מטרה לשמר את החוסן הקהילתי של הישוב ושל יואב.

צוותי הצח"י הם העדות וההוכחה כי בשילוב ידיים, בנחישות ובהתמדה ניתן להגביר את תחושת הביטחון של התושבים.

בישראל בכלל ובאזורינו בפרט, אנו נמצאים תמיד במרחק נגיעה מעין הסערה, מציאות שבה מתבצעים מעברים מהירים מדפוס פעולה שרגתי לדפוס פעולה של חירום.

צוותי צח"י הם מודל ייחודי של פעולות תושבים למען עצמם והוא כלי חשוב בידי הקהילה, שחייבת בטווח זמן מיידי לסמוך על כוחותיה ולפעול בלכידות ובצורה מושכלת.

 

 

הסוכנות היהודית
שפלת יהודה
מעברים
הוועדה לתכנון ובניה יואב
שדות יואב
בית ספר צופית
בית ספר האלה
מתנס יואב
מ.א. יואב ד.נ. שיקמים, מיקוד 7981601 |  טלפון:08-8500707 |  פקס:08-8500759 | הצהרת נגישות |  צרו קשר