חירום

טלפונים חשובים בחירום

(07/10/2019 17:17)

להלן רשימות טלפונים חשובים בשעת חירום וכן מידע על המכלולים:

 

מטה במועצה בחירום

 

רשימת צחי -   צוותי חירום ישובים

 

מערך בטחון מועצה

 

עץ מבנה

 

טלפונים חיונים בשעת חירום

 

 

 

הסוכנות היהודית
שפלת יהודה
מעברים
הוועדה לתכנון ובניה יואב
שדות יואב
בית ספר צופית
בית ספר האלה
מתנס יואב
מ.א. יואב ד.נ. שיקמים, מיקוד 7981601 |  טלפון:08-8500707 |  פקס:08-8500759 | צרו קשר  | RSS