מכרזים

התקשרויות ושירותי ניהול פיקוח – משכ"ל

(03/09/2020 12:43)

ועדת השלושה – התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח

 

המועצה מבקשת להודיע כי החליטה להתקשר עם החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ להלן משכ"ל, לקבלת שירותי ניהול ופיקוח במסגרת מכרז מח/15/2019-למתן שירותי IT -סייבר, אחסון, מחשבים וציוד היקפי

המעוניין להשיג על החלטה זו רשאי לפנות אל לילך פרסקו במייל: lilach@yoav.org.il

ולהעלות השגות עד ליום 13/09/20

 

לאחר המועד כאמור תתקשר המועצה עם משכ"ל

 

הסוכנות היהודית
שפלת יהודה
מעברים
הוועדה לתכנון ובניה יואב
שדות יואב
בית ספר צופית
בית ספר האלה
מתנס יואב
מ.א. יואב ד.נ. שיקמים, מיקוד 7981601 |  טלפון:08-8500707 |  פקס:08-8500759 | הצהרת נגישות |  צרו קשר