מכרזים

החלטות לפי סעיף 3(17) לתוספת השניה לצו המועצות האזוריות

(18/05/2020 12:20)

הארכת התקשרות מכרז פומבי 10/15-שירותי הסעדה והפעלת חדר האוכל בבי"ס תיכון אזורי "צפית"

לעיון בפרוטוקול ניתן לפנות למנהלת לשכת מנכ"לית המועצה, גב' לילך פרסקו, בדואר אלקטרוני: lilach@yoav.org.il

 

הארכת התקשרות למתן שירותי טיאוט כבישים ומדרכות

לעיון בפרוטוקול ניתן לפנות למנהלת לשכת מנכ"לית המועצה, גב' לילך פרסקו, בדואר אלקטרוני: lilach@yoav.org.il

הסוכנות היהודית
שפלת יהודה
מעברים
הוועדה לתכנון ובניה יואב
שדות יואב
בית ספר צופית
בית ספר האלה
מתנס יואב
מ.א. יואב ד.נ. שיקמים, מיקוד 7981601 |  טלפון:08-8500707 |  פקס:08-8500759 | הצהרת נגישות |  צרו קשר