מכרזים

מכרזי החברה הכלכלית

| עדכון אחרון:  12/12/2021 13:47

מכרז 2/2021 – מתן שירותי יעוץ משפטי חיצוני - לצפייה לחצו כאן

מכרז פומבי מס' 2/2021 – למתן שירותי יעוץ משפטי חיצוני מסמך הבהרות מס' 1 -לצפייה לחצו כאן

מכרז פומבי 2/2021 - למתן שירותי ייעוץ משפטי חיצוני - תשובות הבהרה מס' 2 - לצפייה לחצו כאן

הסוכנות היהודית
שפלת יהודה
מעברים
הוועדה לתכנון ובניה יואב
שדות יואב
בית ספר צופית
בית ספר האלה
מתנס יואב
מ.א. יואב ד.נ. שיקמים, מיקוד 7981601 |  טלפון:08-8500707 |  פקס:08-8500759 | הצהרת נגישות |  צרו קשר