מכרזים

מכרזי החברה הכלכלית

(19/07/2020 18:47)

תשומת לב המציעים כי באתר הענן של בינארית הועלו דו"חות הקרקע.

מציעים שטרם רכשו את מסמכי המכרז וקיבלו קוד בינארית, רשאים לעיין במסמכים במשרדי המזמין, בתיאום מראש.

הסוכנות היהודית
שפלת יהודה
מעברים
הוועדה לתכנון ובניה יואב
שדות יואב
בית ספר צופית
בית ספר האלה
מתנס יואב
מ.א. יואב ד.נ. שיקמים, מיקוד 7981601 |  טלפון:08-8500707 |  פקס:08-8500759 | הצהרת נגישות |  צרו קשר