שקיפות המידע

חוק חופש המידע

| עדכון אחרון:  13/04/2022 08:01

במידה ואתם מעוניינים במידע שאינו נמצא באתר, הנכם מוזמנים לפנות באמצעות הגשת בקשה מתאימה בפורטל משרד המשפטים

התשלום יבוצע במחלקה הגבייה. טלפון המחלקה : 08-8500729/63

 

 

חוק חופש המידע, התשנ"ח 1998 - קובע כי לכל אזרח ישראלי
או תושב הזכות לקבל מידע מרשות ציבורית.


חוק חופש המידע
חוק חופש המידע התשנ"ח / 1998 אשר נכנס לתוקפו ב- 1/9/1999 קובע כי לכל אזרח ישראלי או תושב הזכות לקבל מידע מרשות ציבורית בהתאם להוראות החוק.
מועצה יואב, כרשות אזורית, נמנית אל הרשויות הציבוריות שהחוק חל לגביהם.
בהתאם לחוק, על ראש המועצה למנות מקרב עובדי הרשות ממונה על העמדת המידע לרשות הציבור.
במועצה אזורית יואב , מונתה מנכ"לית המועצה מירית דגני לתפקיד זה.
הליך הגשת הבקשה למידע
לקבלת מידע עפ"י חוק חופש המידע, תוגש בקשה ע"ג טופס
שירות חדש: מילוי טופס דרך היחידה לחופש המידע של משרד המשפטים.


הממונה על חופש המידע
מיה פלד
טל:  08-8500703 
נייד:  050-4061668


למידע אודות פעילות המועצה ותחומי אחריותה, תפקידה וסמכויותיה ראה אתר המועצה: http://www.yoav.org.il/


אגרות

 •  אגרת בקשת מידע: 20 ₪ - התשלום יבוצע במחלקת הגבייה (ניתן לבצע את התשלום בטלפון עם כרטיס אשראי)
 •  אגרת בעד איתור מיון וטיפול במידע: 30 ₪ לכל שעה (החל מהשעה הרביעית).
 •  אגרת הפקת מידע: 0.20 ₪ לכל עמוד צילום, או 2.5 ₪ לכל תקליטור.
 •  אם המידע היה מוקלט, מוסרט, מצולם או מאוחסן על גבי מדיה דיגיטלית נתיקה – יישא המבקש בעלות ההפקה או ההעתקה הממשיות של המידע.
 •  סכום בסיס לקבלת התחייבות לשאת באגרות טיפול והפקה: 150 ₪

תשלום האגרה:

 •  ביצוע באמצעות פורטל משרד המשפטים
 •  ככל שישנה בעיה באופן תשלום זה ניתן לפנות לממונה בבקשה לתשלום בדרך אחרת

פטור מאגרת בקשה:

 • במקרים בהם המידע המבוקש הינו אודות המבקש עצמו: אדם המבקש מידע אודות עצמו וזכויותיו פטור מאגרת בקשה ומאגרת טיפול בעד 4 שעות עבודה, החל בשעה הרביעית (כלומר, ייגבה תשלום אגרת טיפול החל מהשעה השביעית לטיפול).
 • מידע שיש להעמידו לרשות הציבור.
 • פטורים נוספים בהתאם לחוק ולתקנות.

  המידע שבעמוד זה מובא כשירות לציבור.
  נוסח החוק המחייב הוא זה אשר מפורסם ברשומות.

מענה של הרשות ודרכי התקשרות>>>לחצו כאן

יחידות הנותנות שירות לאזרח>>>לחצו כאן

סקירת עיקרי הפעילות של הרשות>>>לחצו כאן

תקציב הרשות הציבורית בשנה החולפת>>>לחצו כאן

פירוט הוצאותיה של הרשות הציבורית בשנה החולפת לפי סעיפי התקציב>>>לחצו כאן

תקציב הרשות הציבורית לשנה הנוכחית>>>לחצו כאן

הנחיות מנהליות>>>לחצו כאן

קרנות ומלגות שבמימון הרשות הציבורית>>>לחצו כאן

תמיכות שנתנה הרשות הציבורית למוסדות ציבור בשנה החולפת>>לחצו כאן

פרסום ועיון בחוקי העזר>>>לחצו כאן

דיווח הממונה על חופש המידע לשנת 2021
דיווח הממונה על חופש המידע לשנת 2020
דיווח הממונה על חופש המידע לשנת 2019
דיווח הממונה על חופש המידע לשנת 2018
דיווח ממונה על חופש המידע לשנת 2017
דיווח ממונה על חופש המידע לשנת 2016
דיווח ממונה על חופש המידע לשנת 2015
דיווח ממונה על חופש המידע לשנת 2014

 

המידע לקוח מפורטל השרותים והמידע הממשלתי www.gov.il

 

 

 


לפורטל משרד המשפטים לחצו כאן

 

הסוכנות היהודית
שפלת יהודה
מעברים
הוועדה לתכנון ובניה יואב
שדות יואב
בית ספר צופית
בית ספר האלה
מתנס יואב
מ.א. יואב ד.נ. שיקמים, מיקוד 7981601 |  טלפון:08-8500707 |  פקס:08-8500759 | הצהרת נגישות |  צרו קשר