דו"חות כספיים מבוקרים

(24/12/2019 10:38)

 

דוחות כספיים מבוקרים ודוחות ביקורת אחרים של האגף לביקורת ברשויות המקומיות (משרד הפנים):

 

דו"ח 2017

 דו"ח 2016

 דו"ח 2015

 דו"ח 2014

 דו"ח 2013

 דו"ח 2012

 דו"ח 2011

 

הדו"חות לקוחים מאתר משרד הפנים.

 

דוחות רבעון:

 

2019

דוח רבעון 2019 - 1

דוח רבעון 2019 - 2

דוח רבעון 2019 - 3

 

2018

דוח רבעון 2018 - 1

דוח רבעון 2018 - 2

דוח רבעון 2018 - 3

דוח רבעון 2018 - 4

 

2017

דוח רבעון 2017 -1

דוח רבעון 2-2017

דוח רבעון 3-2017

דוח רבעון 2017- 4

 

2016

דוח רבעון 2016 - 1

דוח רבעון 2016 - 2

דוח רבעון 2016 - 3

דוח רבעון 2016 - 4

 

 

 

 

 

 

מסמכים מצורפים להודעה זו: