שקיפות המידע

פרוטוקולים

| עדכון אחרון:  15/11/2021 11:40

2021
 

ישיבות הנהלה

פרוטוקול ישיבת הנהלה - מס' 1 12.01.2021

פרוטוקול ישיבת הנהלה -מס 2 09.02.2021

פרוטוקול ישיבת הנהלה -מס 3 09.03.2021

פרוטוקול ישיבת הנהלה- מס 4 18.04.2021

פרוטוקול ישיבת הנהלה  - מס 5 11.05.2021

פרוטוקול ישיבת הנהלה - מס 6 08.06.2021

פרוטוקול ישיבת הנהלה -מס 7 13.07.2021

פרוטוקול ישיבת הנהלה - מס 8 05.10.2021

 

 

 

ישיבות מליאה

פרוטוקול ישיבת מליאה-מס 1 26.01.2021

פרוטוקול ישיבת מליאה-מס 2 23.02.2021

פרוטוקול ישיבת מליאה-מס 3 16.03.2021

פרוטוקול ישיבת מליאה-מס 4 27.04.2021

‏‏פרוטוקול ישיבת מליאה -מס 5 25.05.2021

פרוטוקול ישיבת מליאה-מס 6 22.06.2021

פרוטוקול ישיבת מליאה-מס 7 27.07.2021

2020

 

ישיבות הנהלה

פרוטוקול ישיבת הנהלה -מס 1 מתאריך ה-07.01.2020

פרוטוקול ישיבת הנהלה -מס 2 04.02.2020

פרוטוקול ישיבת הנהלה -מס 3 17.03.2020

פרוטוקול ישיבת הנהלה -מס 4 05.05.2020

פרוטוקול ישיבת הנהלה -מס 5 09.06.2020

פרוטוקול ישיבת הנהלה -מס 6 07.07.2020

פרוטוקול ישיבת הנהלה -מס 7 08.09.2020

פרוטוקול ישיבת הנהלה -מס 8 20.10.2020

פרוטוקול ישיבת הנהלה -מס 9 10.11.2020

פרוטוקול ישיבת הנהלה-מס 10 08.12.2020

 

ישיבות מליאה

פרוטוקול ישיבת מליאה - מס 1 מתאריך ה-21.01.2020

פרוטוקול ישיבת מליאה - מס 2 מתאריך ה-18.02.2020

פרוטוקול ישיבת מליאה - מס 3 מתאריך ה-31.03.2020

פרוטוקול ישיבת מליאה - מס 4 מתאריך ה-19.05.2020

פרוטוקול ישיבת מליאה - מס 5 מתאריך ה-23.06.2020

פרוטוקול ישיבת מליאה - מס 6 מתאריך ה-21.07.2020

פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המנין - מס 6 מתאריך ה-25.8.20

פרוטוקול ישיבת מליאה - מס 7 מתאריך 15.09.2020

פרוטוקול ישיבת מליאה - מס 8 מתאריך 27.10.2020

פרוטוקול ישיבת מליאה-מס 9 מתאריך 24.11.2020

פרוטוקול ישיבת מליאה-מס 10 מתאריך 24.12.2020

 

2019

 

ישיבות הנהלה

פרוטוקול ישיבת הנהלה - מס 1 מתאריך ה- 08.01.19

פרוטוקול ישיבת הנהלה - מס 2 מתאריך ה- 04.02.19

פרוטוקול ישיבת הנהלה - מס 3 מתאריך ה- 05.03.19

פרוטוקול ישיבת הנהלה - מס 4 מתאריך ה- 14.05.19

פרוטוקול ישיבת הנהלה - מס 5 מתאריך ה-11.06.19

פרוטוקול ישיבת הנהלה - מס 6 מתאריך ה-09.07.19

פרוטוקול ישיבת הנהלה - מס 7 מתאריך ה-10.09.19

פרוטוקול ישיבת הנהלה - מס 8 מתאריך ה-05.11.19

פרוטוקול ישיבת הנהלה - מס 9 מתאריך ה-13.11.19

פרוטוקול ישיבת הנהלה - מס' 10 מתאריך ה- 03.12.19

 

ישיבות מליאה

פרוטוקול ישיבת מליאה - מס 1 מתאריך ה- 22.01.19

פרוטוקול ישיבת מליאה - מס 2 מתאריך ה- 19.02.19

פרוטוקול ישיבת מליאה - מס 3 מתאריך ה- 19.03.19

פרוטוקול ישיבת מליאה - מס 4 מתאריך ה- 10.04.19

פרוטוקול ישיבת מליאה - מס 5 מתאריך ה-28.05.19

פרוטוקול ישיבת מליאה - מס 6 מתאריך ה-25.06.19

פרוטוקול ישיבת מליאה - מס 7 מתאריך ה-23.07.19

פרוטוקול ישיבת מליאה - מס 8 מתאריך ה-24.09.19

פרוטוקול ישיבת מליאה - מס 9 מתאריך ה-19.11.19

פרוטוקול ישיבת מליאה - מס 10 מתאריך ה-19.12.19

 

2018

פרוטוקול ישיבת הנהלה מס 1 מתאריך ה- 09.01.18

פרוטוקול ישיבת הנהלה מס 2 מתאריך ה- 06.02.18

פרוטוקול ישיבת הנהלה מס 3 מתאריך ה- 06.03.18
פרוטוקול ישיבת הנהלה מס 4 מתאריך ה-10.04.18
פרוטוקול ישיבת הנהלה מס 5 מתאריך ה-01.05.18

פרוטוקול ישיבת הנהלה מס 6 מתאריך ה- 12.06.18

פרוטוקול ישיבת הנהלה מס 7 מתאריך ה- 10.07.18

פרוטוקול ישיבת הנהלה מס 8 מתאריך ה- 9.10.2018

פרוטוקול ישיבת הנהלה מס 9 מתאריך ה- 11.12.18 - 1

 

 

 

פרוטוקול ישיבת מליאה - מס 1 מתאריך ה- 23.01.18

פרוטוקול ישיבת מליאה - מס 2 מתאריך ה- 20.02.18

פרוטוקול ישיבת מליאה - מס 3 מתאריך ה- 20.03.18

פרוטוקול ישיבת מליאה - מס 4  מתאריך ה- 01.05.18

פרוטוקול ישיבת מליאה - מס 5 מתאריך ה- 29.05.18

פרוטוקול ישיבת מליאה - מס 6 מתאריך ה- 26.06.18

פרוטוקול ישיבת מליאה - מס 7  מתאריך ה- 24.07.18

פרוטוקול ישיבת מליאה - מס 8 מתאריך ה - 16.10.18

פרוטוקול ישיבת מליאה - מס 9 מתאריך ה- 20.11.18

פרוטוקול ישיבת מליאה - מס 10 מתאריך ה- 25.12.18

 

2017

פרוטוקול ישיבת הנהלה מס' 1 מתאריך ה- 17.1.2017

פרוטוקול ישיבת הנהלה מס' 2 מתאריך ה- 07.2.2017

פרוטוקול ישיבת הנהלה מס' 3 מתאריך ה- 07.3.2017

פרוטוקול ישיבת הנהלה מס' 4 מתאריך ה- 25.4.2017

פרוטוקול ישיבת הנהלה מס' 5 מתאריך ה- 13.6.2017

פרוטוקול ישיבת הנהלה מס' 6 מתאריך ה- 18.7.2017

פרוטוקול ישיבת הנהלה מס 7 מתאריך ה- 12.09.2017

פרוטוקול ישיבת הנהלה מס 8 מתאריך ה- 17.10.2017

פרוטוקול ישיבת הנהלה מס 9 מתאריך ה- 07.11.2017

פרוטוקול ישיבת הנהלה מס 10 מתאריך ה - 05.12.2017

 

 

פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 1 מתאריך ה- 31.1.2017

פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 2 מתאריך ה- 21.2.2017

פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 3 מתאריך ה- 24.3.2017

פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 4 מתאריך ה- 09.5.2017

פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 5 מתאריך ה- 27.6.2017

פרוטוקול ישיבת מליאה - מס 6  מתאריך ה- 25.7.2017

פרוטוקול ישיבת מליאה - מס 7  מתאריך - 26.09.17

פרוטוקול ישיבת מליאה מס 8 מתאריך ה-21.11.17

פרוטוקול ישיבת מליאה - מס 9 מתאריך ה- 21.12.17
 

 

2016

פרוטוקול ישיבת הנהלה מס' 1 מתאריך ה- 19/01/1

פרוטוקול ישיבת הנהלה מס' 2 מתאריך ה- 16/02/16

פרוטוקול ישיבת הנהלה מס' 3 מתאריך ה- 22/03/16

פרוטוקול ישיבת הנהלה מס' 4 מתאריך ה- 19/04/16

פרוטוקול ישיבת הנהלה מס' 5 מתאריך ה- 31/05/1

פרוטוקול ישיבת הנהלה מס' 6 מתאריך ה- 21/06/16

פרוטוקול ישיבת הנהלה מס' 7 מתאריך ה- 12/07/16

פרוטוקול ישיבת הנהלה מס' 8 מתאריך ה- 13/09/16

פרוטוקול ישיבת הנהלה מס' 9 מתאריך ה- 08/11/16

פרוטוקול ישיבת הנהלה מס' 10 מתאריך ה- 06/12/16

 

סיכום ישיבת מליאה מס' 1 מתאריך ה- 26/01/2016

סיכום ישיבת מליאה מס' 2 מתאריך ה- 01/03/16

סיכום ישיבת מליאה מס' 3 בתאריך ה- 29/03/16

סיכום ישיבת מליאה מס' 4 בתאריך ה- 09/05/16

סיכום ישיבת מליאה מס' 5 בתאריך ה- 14/06/16

סיכום ישיבת מליאה מס' 6 מן המניין 28/06/201

סיכום ישיבת מליאה מס' 7 מן המניין 26/07/2016

סיכום ישיבת מליאה מס' 8 בתאריך ה- 20/09/16

סיכום ישיבת מליאה מס' 9 בתאריך ה- 22/11/16

סיכום ישיבת מליאה מס' 10 בתאריך ה- 22/12/16

 

 

לארכיון כלל הפרוטוקולים - לחצו

 

2015

סיכום ישיבת מליאה מס' 9 שלא מן המניין ומן המניין מתאריך 24/12/2015

 

ועדת ביקורת

פרוטוקול ועדת ביקורת 13.12.16

פרוטוקול ועדת ביקורת 20.09.16-שירותי דת

פרוטוקול ועדת ביקורת מיום 11.09.16

הסוכנות היהודית
שפלת יהודה
מעברים
הוועדה לתכנון ובניה יואב
שדות יואב
בית ספר צופית
בית ספר האלה
מתנס יואב
מ.א. יואב ד.נ. שיקמים, מיקוד 7981601 |  טלפון:08-8500707 |  פקס:08-8500759 | הצהרת נגישות |  צרו קשר