ארכיון פרוטוקולים

(13/06/2017 14:10)

 

ארכיון פרוטוקולים 

 

2011

הנהלה  - 1, 2 , 3, 4, 5, 6 , 7, 8, 9 

 

מליאה - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

 

2012 

 

הנהלה - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

 

מליאה - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

 

2013

 

הנהלה - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

 

מליאה -  1, 2, 3, 4 ,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

 

2014

 

הנהלה - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

 

מליאה - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

 

2015

 

הנהלה - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

 

מליאה - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9