הכוכבים של יואב

עדכונים שוטפים (23/02/2021 11:27)

תחרות קריה יפה ומקיימת בישראל יפה, הנערכת בחסות משרד הפנים והמועצה לישראל יפה ובשיתוף המרכז לשלטון מקומי בישראל ומרכז המועצות האזוריות, הינה אחת מהבולטות ביותר שבתחרויות המועצה לישראל יפה.

השנה, לראשונה כפר מנחם זכה ב-5 כוכבי יופי בתחרות "קריה יפה ומקיימת בישראל יפה". אליו מצטרפים בעקביות הישובים סגולה (שזכה בתעודת התמדה על זכייה של 15 שנה ברציפות), ורדון, נחלה וכפר הרי"ף. המועצה מתגמלת ב-5,000 ₪ כל אחד מהישובים בעבור הזכייה.

ברכות! המשיכו לדאוג לסביבה ירוקה ונקייה.

התחרות נערכת מדי שנה החל משנת 1993, ומשתתפות בה ערים, מועצות מקומיות, מועצות אזוריות וישובים במועצות אזוריות, המתמודדות על קבלת כוכבי היופי של המועצה, כל אחת לפי סיווגהּ.

מספר הרשויות המקומיות המשתתפות בתחרות הולך וגדל מדי שנה, דבר המעיד על הצלחה רבה בהגשמת יעדיה של התחרות – הטמעת ההכרה בחשיבות טיפוח הסביבה העירונית לאיכות החיים של התושבים.

התחרות מעודדת פיתוח של הסביבה העירונית על פי העקרונות המודרניים, המכתיבים יצירת שיווי משקל נאות בין הבנייה האורבנית לטיפוח הריאות הירוקות. זאת, תוך כדי הקפדה על מניעה של מפגעים סביבתיים וחזותיים והנעת תהליך של שיפור מתמיד באיכות חיי התושבים.

תמונות מצורפות להודעה זו:

הסוכנות היהודית
שפלת יהודה
מעברים
הוועדה לתכנון ובניה יואב
שדות יואב
בית ספר צופית
בית ספר האלה
מתנס יואב
מ.א. יואב ד.נ. שיקמים, מיקוד 7981601 |  טלפון:08-8500707 |  פקס:08-8500759 | הצהרת נגישות |  צרו קשר