קול קורא ליוזמות קהילתיות ביישובי יואב

עדכונים שוטפים (07/04/2021 16:12)
פוסט קול קורא

מועצה אזורית יואב ושותפות ביחד יואב - ליהיי ואלי
בקול קורא ליוזמות קהילתיות בישובי יואב
מספר 6 | תשפ״א | 2021
שמחים להזמינכם להגיש הצעות ליוזמות מחזקות קהילה דרך עשייה חברתית, חינוכית ותרבותית.  היוזמה צריכה להיות קהילתית, התנדבותית, המבוססת על עשייה למען הקהילה ובעלת ערך למקום ולאנשים.

יש להגיש תוכניות ותקציב לא יאוחר מיום 30.4.21 

ההצעות יידונו ויוצגו על ידי המציעים בפני ועדת שיפוט משותפת למתנ״ס יואב ושותפות ביחד יואב - ליהיי ואלי הכוללת גם נציגי ציבור.


את ההצעות וטופס הרישום יש לשלוח לדוא"ל > tarbut@yoav.org.il
שימו לב! הפרויקטים חייבים להתחיל בשנת 2021


אורית דסקל  |  מנהלת תרבות //  עמית יניב - זהבי | ממונה על שותפות יואב ליהיי ואלי

הסוכנות היהודית
שפלת יהודה
מעברים
הוועדה לתכנון ובניה יואב
שדות יואב
בית ספר צופית
בית ספר האלה
מתנס יואב
מ.א. יואב ד.נ. שיקמים, מיקוד 7981601 |  טלפון:08-8500707 |  פקס:08-8500759 | הצהרת נגישות |  צרו קשר