SAVE THE DATE: תערוכת הצילומים "יואב בתמונות"

עדכונים שוטפים | עדכון אחרון:  25/04/2021 16:03

stdyoav

לאחר שנשלחו אלינו מאות תמונות המציגות את יופייה הייחודי של המועצה

תערוכת הצילומים "יואב בתמונות" – יוצאת לדרך

שריינו ביומנים: יום חמישי | 13.05.21 | 19:00

המסלעה בכפר מנחם

הסוכנות היהודית
שפלת יהודה
מעברים
הוועדה לתכנון ובניה יואב
שדות יואב
בית ספר צופית
בית ספר האלה
מתנס יואב
מ.א. יואב ד.נ. שיקמים, מיקוד 7981601 |  טלפון:08-8500707 |  פקס:08-8500759 | הצהרת נגישות |  צרו קשר