מועצה ידידותית - חקלאות ידידותית

(14/11/2016 14:30)
ד"ר מטי הרכבי-צרפתי ביום העיון

ביום עיון שנערך באודיטוריום בית הספר 'צפית', הסבירה ראש המועצה על חשיבות השימור האקולוגי בפעילות חקלאית, "העתיד נמצא בחקלאות", הסבירה.

 

ביום חמישי נערך יום עיון לחקלאי ותושבי המועצה האזורית יואב בנושא אגרואקולוגיה בבית הספר 'צפית'.

ראש המועצה, ד"ר מטי צרפתי-הרכבי, השתתפה והעבירה הרצאה על פרויקט האגרואקולוגיה המתקיים במועצתה. היא הדגישה את החשיבות של 'השטחים הפתוחים' וחזון המועצה לשימור המשאבים הטבעיים שלה.

הרצאות מרתקות נוספות היו של  פרופ' ירון זיו וד"ר גיא רותם מאוניברסיטת בן גוריון ואוריאל בן-חיים ממרכז המועצות האזוריות. וממשרד החקלאות ד"ר צפריר גרינהוט אשר העביר הרצאה על השיטות החקלאיות המשמרות את הסביבה, וד"ר יואב מוטרו שסיפר על השימוש בתנשמות להתמודדות עם מכרסמים בחקלאות.

אגרואקולוגיה הינו תחום מחקר הבודק את התהליכים האקולוגיים שפועלים במערכות ייצור חקלאיות. אגרואקולוגים לא מתנגדים בצורה גורפת לטכנולוגיה או לתשומות בחקלאות. אלא מעריכים כיצד, מתי והאם ניתן להשתמש בטכנולוגיה בשילוב משאבים טבעיים, חברתיים ואנושיים.

במהלך יום העיון הציגו הדוברים את הפתרונות האפשריים במשאבים הקיימים לשימור הסביבה ויישום עקרונות האגרואקולוגיה במועצה, תוך הקמת ועדות מקצועיות לשילוב והפנמת המידע המצטבר בארץ ובעולם וכן ניהלו חשיבה משותפת על פרקטיקות חקלאיות ידידותיות לסביבה, הטמעת ערכים ועקרונות אגרו-אקולוגיים תוך יצירה והכנה משותפת של תכנית אב לשטחים פתוחים במועצה.

ההכנסה של עקרונות אקולוגיים למערכות חקלאיות יכול להוביל לשינוי מהותי בגישות הניהול של החקלאות הן בתחום של גידולים חקלאיים והן בתחומים של חקלאות אינטנסיבית ולסייע להן להתקדם לעבר חקלאות בת קיימא.

 

 

הסוכנות היהודית
שפלת יהודה
מעברים
הוועדה לתכנון ובניה יואב
שדות יואב
בית ספר צופית
בית ספר האלה
מתנס יואב
מ.א. יואב ד.נ. שיקמים, מיקוד 7981601 |  טלפון:08-8500707 |  פקס:08-8500759 | צרו קשר  | RSS