תכנית המתאר הכוללנית של יואב יוצאת לדרך – בואו לקחת חלק!

(09/07/2017 13:45)
תכנית המתאר שקופית לאתר

המועצה האזורית יואב מתכננת את עתידה ואת עתיד תושביה ומקדמת תהליך הכנת תכנית מתאר כוללנית בשיתוף הציבור.

 

תכנית המתאר של מועצה אזורית יואב יוצאת לדרך בימים אלה.

ביוזמת מליאת המועצה האזורית יואב והעומדת בראשה, נבחר צוות מקצועי רחב בתחומי תכנון עירוני, אדריכלות, כלכלה, איכות סביבה, חברה, תחבורה, תיירות ותשתיות – בראשות  משרד "לרמן תכנון עיר ואזור", אשר החל לפני כחודש את עבודתו. התכנית מלווה בוועדות היגוי רחבות של כל משרדי הממשלה וגורמים בעלי עניין.

 

בשלב הראשון לומד הצוות את תמונת המצב של המועצה והישובים המרכיבים אותה ואוסף לצורך כך מידע רב מגורמים שונים: משרדי ממשלה וגורמי תכנון, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, סיורים בשטח, פגישות עם נציגי המועצה וממלאי תפקידים, נציגי הישובים ותושבים. כחלק מתהליך הלמידה לומד צוות התכנון גם את התוכניות הקודמות שהוכנו במועצה: התכנית האסטרטגית לפיתוח קהילתי-מוניציפאלי והצעדים שנעשים ליישומה, תוכניות אב ומתאר קודמות ותוכניות ארציות ואזוריות בתחומים שונים שיש להן השלכות על המועצה. הכנת תכנית המתאר תלווה בכל שלביה בתהליך שיתוף ציבור ואנו מזמינים את כל תושבי המועצה לקחת בו חלק.

תכנית המתאר מהווה הזדמנות עבור המועצה האזורית יואב ותושביה לחשוב מחדש על  הפיתוח העתידי של מרחב המועצה ועל עתיד היישובים המרכיבים אותה. כיצד יראה האזור בשנת 2040 כמה תושבים הוא ימנה? כיצד לקדם יוזמות כלכליות ומגוון מקורות תעסוקה שיתרמו לאיכות החיים של התושבים, כלכלת המועצה וכלכלת הישובים והתושבים? כיצד ניתן לקדם פיתוח כלכלי במועצה ובישובים בד בבד עם שמירת המאפיינים הכפריים? איזו חברה אנו רוצים לקיים במרחב זה? מה היא הדרך המיטבית להבטיח את הממשק הנכון בין החקלאות לייעודי הפיתוח האחרים – מגורים, תעסוקה, דרכים ותשתיות? כיצד לשמר ולנהל את השטחים הפתוחים ועוד.

צוות התכנון יבחן במהלך הכנת התכנית, ביחד עם המועצה ותושביה כיצד ניתן להתמודד בצורה מיטבית עם מגבלות ואיומים וכיצד ניתן למנף את היתרונות של האזור לטובת פיתוח המועצה, פיתוח וחיזוק הישובים ויצירת איכות חיים חברתית-כלכלית וסביבתית עבור תושביהם.

 

שיתוף הציבור

הפסיפס האנושי והחברתי המגוון המאפיין את ישובי המועצה וההון האנושי שלה, מחייב התייחסות בתכנית מתאר למימד החברתי, כחלק בלתי נפרד המוביל את תהליך התכנון. תכנית המתאר של המועצה האזורית יואב, מהווה נדבך חשוב נוסף לתהליך הכנת תוכניות אסטרטגיות ותוכניות אב יישומיות המקודמות על ידי המועצה בשנים האחרונות ולתהליכי שיתוף הציבור שהתקיימו ומתקיימים בה. כפועל יוצא, תכנית המתאר הכוללנית מלווה בהליך שיתוף ציבור וזאת על מנת לאפשר לתושבים, לבעלי תפקידים ולבעלי עניין בישובים לקחת חלק בתהליך ובכך להפוך מגורם מושפע לגורם משפיע. שיתוף הציבור נעשה כבר מהשלבים הראשונים ומלווה את התכנית בשלביה השונים.

 

כיצד תוכלו להיות מעורבים בתהליך?

ביום שני 05/06 בשעה 18:30 נקיים מפגש ראשון, בבית הספר 'צפית' בכפר מנחם, בו נדון יחד בעבודה בקבוצות, במאפיינים של המועצה האזורית יואב והישובים המרכיבים אותה, מה חשוב  לשמר בה גם בתכנון העתידי, אילו דברים יש לשנות ולאילו צרכים יש לתת מענה במסגרת התכנית. מידע על מועד המפגש, מיקומו וסדר היום יפורסם בזמן הקרוב.

 

יש חשיבות רבה להשתתפות תושבים וותיקים וחדשים, מכל הישובים בגילאים שונים ונעשה מאמץ לעודד אותם להגיע למפגשים.

בזמן הקרוב ייפגש צוות התכנון עם ממלאי תפקידים בישובים, כדי ללמוד מקרוב על המאפיינים והצרכים של כל ישוב וישוב ועל העמדות הבסיסיות שלהם בנושאי הפיתוח השונים.

בשלב השני של תהליך התכנון, מספר חודשים לאחר מכן נקיים מפגש חזון, בו נגבש יחד את תמונת העתיד הרצויה של המועצה האזורית יואב, ואת הסוגיות המרכזיות שישמשו בסיס להגדרת מטרות ויעדי התכנית.

 

במהלך תקופה זו ולאחריה, נגבש דרכים נוספות לקבלת משוב מהציבור, מול הסוגיות המרכזיות בהן תעסוק התכנית.

אנו רואים בהעברת המידע ההדדי חלק חשוב מתהליך התכנון ונפעל בשקיפות מרבית כדי לידע את הציבור בכל אחד משלבי התכנון, באמצעות כל ערוצי התקשורת העומדים לרשות המועצה והישובים.

 

 

לפרטים נוספים על תכנית המתאר ועל ערב שיתוף ציבור

או במייל - yoav.outline@lerman.co.il

מסמכים מצורפים להודעה זו:

הסוכנות היהודית
שפלת יהודה
מעברים
הוועדה לתכנון ובניה יואב
שדות יואב
בית ספר צופית
בית ספר האלה
מתנס יואב
מ.א. יואב ד.נ. שיקמים, מיקוד 7981601 |  טלפון:08-8500707 |  פקס:08-8500759 | צרו קשר  | RSS