בית ספר שלישי במועצה – עדכון חודשי

(14/06/2017 16:06)
רחפן שדה יואב

 

הצוות ההיגוי המקצועי שמינתה מליאת המועצה, יגיש המלצותיו בפני הנהלת ומליאת יולי בנושא מיקום ומיפוי בית הספר היסודי השלישי במועצה.

 

בימים אלה, משלים הצוות את עבודתו וגיבוש המלצותיו בעניין מיקום ומיפוי בית הספר השלישי, זאת לאחר ששישה ישובים נענו ל'קול קורא' של המועצה בנוגע להקמתו של בית ספר שלישי במועצה.

 

הישובים שביקשו להקים את בית הספר בתחומם, הינם: נגבה, שדה יואב, גת, גלאון, בית גוברין ובית ניר. נציגי הישובים הציגו את הצעותיהם בפני הצוות, והתקיים סיור בכל ששת הישובים במטרה ללמוד מקרוב את החלופות המוצעות על מכלול ההיבטים הרלוונטיים.

 

במקביל ועדת ההיגוי העמיקה באיסוף הבדיקות והנתונים הנדרשים לקבלת החלטה, נפגשה עם כלל היישובים המזינים את 'שדות יואב' ובתוך כך עיבדה ודירגה את כלל הנתונים בנושא.

 

לאחר קבלת ההחלטה במליאה, המועצה תיישם את ההחלטות בשיתוף היישובים ובית הספר.

בשנת הלימודים הקרובה, תשע"ח, ייקלטו כל התלמידים בבית הספר 'שדות יואב'.

 

הסוכנות היהודית
שפלת יהודה
מעברים
הוועדה לתכנון ובניה יואב
שדות יואב
בית ספר צופית
בית ספר האלה
מתנס יואב
מ.א. יואב ד.נ. שיקמים, מיקוד 7981601 |  טלפון:08-8500707 |  פקס:08-8500759 | הצהרת נגישות |  צרו קשר